Стадии в живота на космения фоликул

Периодът на растеж се нарича анагенна фаза, периодът на покой – телогенна фаза, а преходът от единия в другия период – катагенна фаза.

В периода на катагенната фаза започва атрофия на космената папила, в резултат на което клетките на луковицата са лишени от храна и престават да се делят. Прието е да се счита, че първияt цикъл започва именно с катагенната фаза (тя продължава  едва няколко месеца), след това настъпва краткия период на телогенната фаза (продължава няколко месеца), която плавно преминава в стадия на развитие – анагенна фаза.

На свой ред, този стадий има 6 етапа на развитие, които ще разгледаме. Те могат да продължат средно от 3 до 6 години. С напредването на възрастта анагенната фаза има тенденция за скъсяване на този период.

Важно е да се отбележи, че механичното отстраняване на косъм, който е в телогенен стадий, винаги предизвиква началото на анагенната фаза, тоест косъмът започва да расте наново. Всички косми, които падат при сресване или в продължение на деня се намират в телогенна фаза.

Каква е причината за този жизнен цикъл на космите (катагенен -> телогенен -> анагенен -> катагенен), все още не е известно на учените. Въпреки това е очевидно, че именно в тази област предстоят най-важните открития, които биха могли да направят революция в трихологията.

Нормални стойности на фазите на живот на косъма

Счита се, че при здравите хора около 80 – 90% от косата е в анагенен стадий, едва 1 – 2% в катагенен стадий и около 10 – 15% в телогенен. Изследванията показват, че обилното падане на косата има връзка с промяна в по-горе посочените съотношения: намаляване на процента косми в анагенна и катагенна фаза, както и увеличаване процента на космите в телогенна фаза.

Ако забележите, че количеството паднали косми на ден се е увеличило, трябва да приемете това като тревожен сигнал и важен повод да се обърнете към лекар трихолог. При хората, които нямат склонност към оплешивяване, всеки нов косъм не се отличава по качество от предишните.

В същото време, при хора, склонни към оплешивяване, качеството на всяко ново поколение косми се влошава, а космените фоликули постепенно се свиват(минимизират) и умират. Така силната здрава коса се превръща в тънка и къса (велусна).

Косата също се характеризира и с параметри като еластичност и порестост. Здравият косъм е еластичен дотолкова, че да се разтегли до 30% от собствена си дължина и ще се върне обратно. Ако косата ви има ниска еластичност, то тя се нуждае от хидратация. Порестостта е способността на косата да задържа влага. Здравата коса може да задържа влага до 50% от собственото си тегло и да увеличи диаметъра си до 20%.

Косменият фоликул е миниатюрна, но изключително активна, интензивно деляща се структура. Ако човек има 100 000 фоликула и косата расте средно 1 см. На месец това са 100 000 см.=1000м=1 км.!!! Това означава изключително активно делене на клетките в космения фоликул. Затова и потребностите му от градивен материал, микроелементи, витамини и т.н. са много високи; съответно космения фоликул улавя дискретни промени в организма, далеч преди да имат клиничната проява на заболяване.